«Київська якість» у виконанні загальнодержавної цільової програми «Питна вода» на 2011-2020 роки

«Київська якість» – «Столичний стандарт якості» – знак високої довіри яким Торгово-промислова палата України та Київська міська державна адміністрації відзначили ПАТ «Комбінат будіндустрії». За умовами даної програми оцінка якості продукції проводиться для підприємств машинобудування, хімічної, харчової, легкої, деревообробної промисловості та сфери послуг, зокрема: торгівельних, банківських, побутових, громадського харчування та інших. Оцінка якості продукції формується не тільки з випробувань, які проводять експерти програми, а й вираховуються результати перевірок якості при сертифікаційних випробуваннях, санітарно-гігієнічних експертизах, перевірках, проведених відповідними контролюючими органами. При підтверджені відповідності продукції чи послуги найвищому рівню якості підприємство-виробник одержує сертифікат відповідності системи добровільної сертифікації CERTEX, Диплом і право маркувати свою продукцію протягом трьох років спеціальним знаком «Столичний стандарт якості». За цей час щорічно проводиться контроль стабільності якості дипломованої продукції чи послуги.

При будівництві будь-яких об’єктів цивільного і промислового призначення однією з перших вирішується проблема водоспоживання і водовідведення з облаштуванням водопровідних і каналізаційних мереж.

Каналізаційні мережі – це не лише система транспортування, очищення і знешкодження брудних стічних вод, але і потенційно екологічно небезпечний об’єкт для місцевого населення. На сьогоднішній день системи каналізації та водовідведення досить нечітко обліковуються, оскільки 35% систем каналізації є зношеними та перебувають у аварійному стані, а в більшості малих міст з населенням до 30-50 тис. мешканців взагалі відсутні, або не експлуатуються.

Згідно данних державної служби статистики України у 2012 р. на території України кількість міст, обладнаних каналізацією (окремою каналізаційною мережею) порівняно з 2011 р., збільшилась і становила 444 од, або 96,5% загальної кількості міст в Україні, кількість селищ міського типу становить 510 од, або 57,6% загальної кількості. Кількість сільських населених пунктів, обладнаних каналізацієюьу 2012 р., порівняно з попереднім роком, зменшилась на 6 од і становила 703 од, або 2,5% загальної кількості сіл в Україні. Основною причиною зменшення каналізаційної мережі, є списання та демонтаж зношених та не функціонуючих каналізаційних споруд, виявлених в результаті проведеної експертизи технічного стану цих споруд та визначення їх непридатними до експлуатації. Одиночна протяжність головних колекторів, які збирають стічні води з усієї території, обладнаної каналізацією, та відводять їх на очисні споруди або у водоймища, склала у 2012 р. 14729,9 км. У цілому по Україні в минулому році, порівняно з 2011 р., протяжність зношених та аварійних головних колекторів зросла на 235 км і становила 5220,2 км. Частка зношених та аварійних становила 35,4% всієї протяжності головних колекторів, у міських поселеннях – 36,4%, у сільській місцевості – 29,0%.

Одиночна протяжність вуличної каналізаційної мережі, порівняно з 2011 р., збільшилась на 65,3 км і становила 21754,4 км, а протяжність зношеної та аварійної вуличної каналізаційної мережі, порівняно з 2011 р., зменшилась на 28,5 км і становила 8001,5 км, її частка у загальній каналізаційній мережі склала 36,8% всієї протяжності. Зношеність і аварійність каналізаційних споруд виявляється щорічно в результаті інвентаризації технічного стану згідно з установленими нормами експлуатації та коригується з урахуванням року споруди та стану мережі каналізації. Термін служби каналізаційних споруд залежить від матеріалу виготовлення труб, по яких пропускається стічна рідина, їх експлуатація найчастіше перевищує допустимі норми служби. Найбільше головних колекторів, що перебувають у зношеному та аварійному стані, знаходиться у АР Крим (55,2% всієї протяжності по регіону), Луганській (55,0%), Харківській (52,7%), Донецькій (48,0%) областях, м. Севастополі (46,0%) та Херсонській (45,8%) області.

Фінансування робіт на аварійних та зношених системах каналізації та водовідведення здійснюється відповідно загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
 • коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
 • зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9471,7 млн. гривень, з яких за рахунок державного бюджету – 3004,3 млн., з інших джерел – 6467,4 млн. гривень.

У загальнодержавну цільовій програмі “Питна вода України” на 2011-2020 роки, чітко розписані заходи, що будуть фінансуватися у водовідведення та водопостачання, а саме:

 • упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 • будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 •  впровадження станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;
 • інвентаризація каналізаційних очисних споруд;
 • будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 •  розроблення схем оптимізації централізованого водопостачання та водовідведення;
 • оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 • приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідності із Європейськими стандартами;
 •  розроблення, удосконалення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.

Одним із важливих напрямків є системи водовідведення та каналізації. Враховуючи стан мереж, значну частину коштів слід вкласти саме в реконструкцію та будівництво цих систем.

В Україні є достатні технічні можливості для виробництва труб для ремонту, відновлення та будівництва каналізаційних мереж.

Одним із лідерів-виробників новітніх труб згідно з новим розробленим ДСТУ Б В.2.5-63:2012 «Труби безнапірні залізобетонні вібропресовані з циліндричним арматурним каркасом. Загальні технічні умови» є ПАТ Комбінат «Будіндустрія» в місті Києві.

Номенклатура труб які виготовляються на підприємстві представлена наступними діаметрами: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1800, 2000, 2400мм. Це дозволяє реконструювати головні та вуличні колектори в містах та селищах нашої держави. Випробування та сертифікація труб була проведена Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Сертифіковані труби згідно технології виробництва більш стійкі до агресивних стічних вод, оскільки мають щільну структуру бетонів марки М-400, М-500 та марку за вопроникністтю не менше W6.

Залізобетонні труби на Комбінаті виготовляються за методом вібропресування на обладнанні фірми «Pederskhab» (Данія) у вертикальній опалубці зі з’ємною зовнішньою циліндричною формою й нерухомим сердечником, який оснащений вібратором. Формування виробів відбувається на профільованому піддоні під разтрубне чи фальцове з’єднання із пресуванням верхньої частини спеціальним профільним кільцем. Пресування та вібрування відбувається одночасно, що забезпечує створення заданого профілю стиків частини труби.

Одним із найважливіших елементів у трубопроводі є стикове з’єднання труб. Залізобетонні труби, що виготовляються на Комбінаті оснащенні гумовим кільцем, що забезпечує герметичність стику труб між собою (рис.1). Такі труби гарантують до 70 років безаварійної експлуатації каналізаційних мереж без потрапляння стічних вод у ґрунтові, які мають досить агресивний характер і можуть завдати екологічної шкоди. Незважаючи що труба є безнапірною, труба витримує тиск на стиках до 3 атм.

Враховуючи, що за останній час агресивність стічних вод підвищується, використання залізобетонних труб без внутрішнього захисного покриття не є достатньо ефективним у деяких нових проектах будівництва та реконструкції водовідведення. Це спонукало фахівців Комбінату впровадити нову технологію виробництва залізобетонних труб із використанням поліетиленового вкладишу у внутрішній поверхні труб для їх захисту від агресивних стоків. Поліетиленові вкладиші формуються одночасно із трубою і кріпляться у ній за рахунок виступаючого анкеру Т-видної форми, скріпленого у тілі бетонної труби. Для вкладишу використовується поліетилен високої щільності, стійкий до агресивних речовин міцний та еластичний матеріал з гладкою поверхнею та високою стійкістю до стирання, що зменшує відкладання осаду. Також залізобетонні труби з вкладишем є гарною пропозицію для колекторів з сильно агресивним газовим середовищем. Поліетиленовий вкладиш відповідає вимогам державних стандартів ДСТУ Б В.2.7-146:2008 п. 4.1.9, табл. .1, п.п. 2,3 (зміна лінійних розмірів під час нагріву при 1200С протягом 2 годин); ДСТУ Б В.2.7-101-2000 п.4.1.12(відносне видовження при розриві). Випробуваннями установлено, що потребується зусилля близько 600 кН/м2 для того щоб відірвати поліетиленовий вкладиш з бетону. Підтверджена стійкість проти хімічно агресивних середовищ з рівнем кислотостійкості рН до 14. Одна з головних переваг залізобетонних труб – їх монтаж за будь яким умов та навіть при високому рівні поверхневих вод труби не спливають.

Потужності ПАТ Комбінату «Будіндустрія» становить 50 км залізобетонних труб різного діаметру на рік в тому числі з поліетиленовим вкладишем. Тобто підприємство може задовольнити річну потребу у трубах за програмою «Питна вода України” на 2011-2020. Швидка плинність екологічної ситуації диктує нові умови, тому ПАТ Комбінат «Будіндустрія» проводить науково-дослідні роботи по розширенню та впровадженню новітніх виробів для систем каналізації та водовідведення.

Call Now Button